Czy warto zainteresować się biomasą?

cornfield-642096_1280

Biomasa jest jednym z odnawialnych źródeł energii, które zyskuje coraz większe grono zwolenników, jednak w zasadzie mało kto zdaje sobie sprawę z tego czym tak naprawdę jest biomasa oraz w jaki sposób jest ona wytwarzana. Oczywiście nie ma żadnych wątpliwości z tym, że jest to ekologiczne źródło, które nadaje się do ogrzania domu.

Biomasa jest najstarszym i wykorzystywany na najszerszą skalę w dzisiejszych czasach odnawialnym źródłem energii. Do biomasy należą zarówno odpadki, które pochodzą z gospodarstw domowych, jak i również wszelkiego rodzaju pozostałości, które zostały po przycinaniu zieleni miejskiej. Inaczej mówiąc biomasa jest całą ziemską materią organiczną, wszystkimi substancjami pochodzenia roślinnego oraz zwierzęcego, które ulegają biodegradacji. Biomasą nazywa się resztki, które pochodzą z produkcji rolnej, pozostałości z leśnictwa, przemysłowe i komunalne odpady.

Biomasa jest trzecim co do wielkości na świecie, naturalnym źródłem energii. Definicja pochodząca z Unii Europejskiej jasno określa biomasę na podstawie dyrektywy (Dyrektywa 2001/77/WE) jako:

podatne na rozkład biologiczny frakcje produktów, odpady i pozostałości przemysłu rolnego (łącznie z substancjami roślinnymi i zwierzęcymi), leśnictwa i związanych z nim gałęzi gospodarki, jak również podatne na rozkład biologiczny frakcje odpadów przemysłowych i miejskich.

Jak prawnie określana jest biomasa?

Na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarka i Pracy z dnia 9 grudnia 2004 roku (Dz. U. Nr 267, poz. 2656). biomasa jest określana jako:

stałe lub ciekłe substancje pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, które ulegają biodegradacji, pochodzące z produktów, odpadów i pozostałości z produkcji rolnej oraz leśnej, a także przemysłu przetwarzającego ich produkty, a także części pozostałych odpadów, które ulegają biodegradacji.

Biomasa w głównej mierze składa się z odpadów i pozostałości. Warto jednak zauważyć, ze w niektórych formach biomasa powstaje w sposób celowy, a nie jako efekt uboczny procesu produkcyjnego. Specjalnie tylko po to, aby móc pozyskać biomasę uprawiane są pewnego rodzaju rośliny, przykładowo można tutaj chociażby wziąć wierzbę wicową, rdest czy też trzcinę pospolitą. Do tego rodzaju upraw energetycznych nadawać się będą najbardziej rośliny, które charakteryzują się bardzo sporym przyrostem rocznym i niewielkimi wymaganiami pod względem gleby.

W jaki sposób wykorzystywana jest biomasa?

Biomasa jest w stanie występować w trzech różnego rodzaju stanach skupienia, ciekły, gazowy i stały. Każdy rodzaj biomasy charakteryzuje się różnymi właściwościami. Na cele energetyczne wykorzystywane jest drewno oraz odpady, które pochodzą z przerobu drewna, rośliny, które pochodzą z upraw energetycznych, rolnicze produkty i odpady organiczne pochodzenia rolniczego i pewnego rodzaju odpady komunalne oraz przemysłowe. Im biomasa jest bardziej sucha i zagęszczona tym będzie o wiele większa wartość danego paliwa. Niezwykle wartościowym paliwem w tym przypadku będzie produkowany z bardzo drobnych odpadów drzewnych brykiet. Tak samo jak w przypadku pelet drzewnych, brykiet jest nazywany paliwem uszlachetnionym, które uzyskiwane jest poprzez suszenie, mielenie oraz prasowanie biomasy. Koszty związane z ogrzaniem tego typu paliwa są o wiele niższe niżeli koszty związane z ogrzaniem oleju opałowego.

Biomasa jest w stanie występować w kilku stanach skupienia. Powyżej zostały wymienione jedynie jej formy stałe, jednak warto w takiej sytuacji zająć się przez pewien moment postaciami gazowymi oraz ciekłymi tych substancji. W okolicach oczyszczalni ścieków i środowiskach, gdzie znajduje się duża ilość odpadów, czyli tam gdzie dochodzi do rozkładania odpadów organicznych może występować biogaz, który jest mieszaniną w głównej mierze dwutlenku węgla i metanu. Nazywa się go czasem gazem błotny, zaś on sam jest w stanie postać podczas beztlenowej fermentacji substancji organicznych. Człowiek w takiej sytuacji jest w stanie wykorzystać go na naprawdę wiele różnego rodzaju sposobów, chociażby do produkcji:

energii elektrycznej w silnikach iskrowych albo turbinach

energii cieplnej w przystosowanych do tego kotłach

energii elektrycznej i cieplnej w układach skojarzonych

Niezwykle istotną kwestią tutaj jest fakt, iż wykorzystując metan, który jest jednym z gazów cieplarnianych, zapobiega się w takiej sytuacji jego emisji do atmosfery. Im mniejsza ilość gazów cieplarnianych w atmosferze tym naturalnie, że mniejsze jest natężenie efektu cieplarnianego, a to ostatecznie prowadzi do tego, że o wiele mniej jest procesów odczuwalnych przez zmiany klimatyczne na ziemi.

Ciekła postać biomasy

W postaci ciekłej biomasy najbardziej istotne będą alkohole, które produkuje się z roślin, które posiadają dużą ilość cukru i biodiesel, do którego powstania potrzeba roślin oleistych. Z racji fermentacji, hydrolizy bądź też pirolizy, chociażby kukurydzy, bądź też trzciny cukrowej można otrzymać etanol oraz metanol, które są biopaliwami, które następnie można dodać do paliw tradycyjnych. Dobrym przykładem jest fakt, że do blisko 90% wyprodukowanego w Stanach Zjednoczonych etanolu wykorzystuje się do produkcji E 10, a jest to paliwo, które posiada inną, bardziej popularną nazwę, czyli gazohol. Ta mieszanina, która zawiera w sobie 10% etanolu jest w stanie napędzić każdy rodzaj silnika, który jest w stanie całkowicie normalnie jeździć na benzynie, zaś na E 85, czyli paliwie, który posiada 85% etanolu i 15% benzyny mogą jeździć tylko i wyłącznie pojazdy, które są do tego specjalnie przystosowane, dlatego osoby, które nie mają takiego samochodu mogą pomyśleć o E 10.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *